0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out
0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View CartCheck Out

Halı Saha Kumu 

Halı Saha Kumu

Halı Saha Kumu, halı saha silis kumu satış yeri, halı saha kumu satan firmalar, halı saha silis kumu, halı saha silis kum satan firmalar, halı saha silis kum ocakları

Silis Kumu Ocakları Satan firmalar

Silis Kumu Ocakları Satan firmalar

Suni çim halı içine; teknik özelliğine göre 28 – 30 kg/m2 uygulanacak şekilde dolgu malzemesi olarak kullanılan yıkanmış, kurutulmuş ve torbalanarak hazırlanmış 0,20–0,70 mm  en az % 80 oval  silis kum m2 bazında eşit miktarda  dökülüp  dağıtılarak  özel  aparatlı  makine  ve fırça yardımıyla yedirilecektir.

Golf sahası, at yarışı pisti vb. alanlarda da silis kumu kullanılmaktadır.

tozsuz ve istenilen tane boyutunda kum üretiyoruz.

KUM DOLGUSU:SİLİS KUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ 0,20 – 0,70 mm EN AZ % 80 OVAL
KUM KULLANIM MİKTARI   : 28 – 30 Kg / m²

silis kum ocağı

Halı Saha silis Kumu

Halı Saha Spor Alanı – Hipodrom  – At çiftliği  Kumu

istenilen teknik şartlarda üretilmektedir.

silis kumu

silis kumu halı saha suni çim ve yürüyüş yolu suni çim golf sahası suni çim içlerine istenilen beli miktarlarda koyulan yıkanmış fırınlanmış kurutulmuş oval kum çeşididir. deniz kumu da diyenler var.  KUM DOLGUSU:SİLİS KUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ 0,20 – 0,70 mm EN AZ % 80 OVAL

Si̇li̇s Kumu
Halı Saha Kumu

Kullanım Alanları:

  • Halı Saha ( Spor Alanı – Hipodrom ) Kumu
  • Patinaj Kumu
  • Epoksi Kumu
  • Söve Kumu
  • Döküm Kumu
  • İçme Suyu Filtre (Arıtma) Kumu
  • Kumlama – Raspa Kumu (Yüzey Temizleme)
  • Oyun Alanı – Kum Havuzu Kumu

Silis kumu satan kum ocakları

Halı Saha ( Spor Alanı – Hipodrom ) Kumu,
İçme Suyu Filtre (Arıtma) Kumu,
Kumlama – Raspa Kumu (Yüzey Temizleme),
Oyun Alanı – Kum Havuzu Kumu,
Patinaj Kumu,
Epoksi Kumu,
Söve Kumu,
Döküm Kumu,

 

 

Silis kumu nedir ?

Silis kumu, kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan 2 mm’den küçük kuvars tanecikleridir. Silis Kumu ana elementi silisyum (Si) yeryüzünde çokça bulunan madenlerden bir tanesidir. Atom numarası (proton sayısı) 14’tür. Yoğunluğu 2,33 g/cm3’dür. Silisyum doğada siliksat asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzları halinde kum formunda, kuvarsit veya kuvars (SiO2) şeklinde bulunabilmektedir. Diyamanyetik (manyetik olmayan) özelliğe sahip bu element yüksek sertliktedir. Madenlerin karakter yapısına ve bölgelere göre bünyelerindeki silis oranları, kimyasal yapıları ve sertlik oranları değişir. Silis kumu genellikle sarı, gri, bej ve beyaz renklerdedir. 0-100 mikron ila 100-120 AFS’den 10-15 AFS’ye kadar 50 microndan 1mm kadar her renk ve boyutu bulunur. TS EN 12904 silis kumu; filtre kumu ve plaj kumu olarak da kullanılır.

Yeryüzünde bulunan dünyanın en sert madenlerinden biri olan silis kum günümüzde en çok ihtiyaç duyulan madenlerin en başında gelmektedir. Kimyasal formülü SiO2 olarak bilinen bu kumlar ekonomimizde, sanayimizde, spor alanlarında, eğlence alanlarında cam, sanayi, boru sanayi, ağır sanayi olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Doğal olarak çıkarılan maden çok özel yıkamlardan geçirildikten sonra kil ve milden temizlenip en saf haline getirilir daha sonra eleme safhasına geçerek hidrosizer vasıtasıyla 0,05 mikrondan 3mm ve katmanları olan 5mm 8mm 20-30 mm lere kadar ayrıştırılarak kurutma fırınına verilerek nemden arındırılır.

 

Silis Kumu’nun Kuvars Kumu’ndan Farkı Nedir?

Genellikle silis kumunun kuvars kumundan farkı nedir diye sorarlar. Kırma olmayan kuvars kumları hariç doğal kuvars kumu ve silis kumu arasında bir fark yoktur. Silis kumunun içerisindeki silisyum dioksit ve demir oksit oranlarına göre nitelikleri artar veya azalır.

Si̇li̇s Kumu Satiş
Silis Kumu Ocakları Satan firmalar

Kum Çeşitleri
Silis Kumu 
Halı Saha Kumu
Filtre Kumu
Filtre Çakılı
Arıtma Kumu
Söve Kumu
Kuvars Kumu
Kuvars Tozu
Kuvars Granül
Kuvars Filtre Kumu
Kumlama Kumu
Raspa Kumu
Epoksi Kumu
Bazalt Kumu
Döküm Kumu
Havuz Kumu
Havuz Filtre Kumu
Oyun Havuzu Kumu
Oyun Kumu
Spor Alanı Kumu
Patinaj Kumu
Plaj Kumu
Kum Havuzu Kumu
Oyun Parkı Kumu

1-) Futbol sahası projeye uygun olarak yerleşim planına göre Nivo, Mira v.b. kullanılarak işaretlenir.

2-) Proje’ye uygun olarak gerekli hafriyat çalışmaları yapılır.

3-) Sahanın üst kotu + 25 cm olacak şekilde ayarlanır. Ayrıca içten dışa doğru saha kenarlarına dört tarafta %0.8 eğimli +/- 2 cm kot toleransı ile aplikasyonu yapılır. Tesviyenin tamamlanmasından sonra zemin silindir ile sıkıştırılır.

4-) Drenaj çukurları balıksırtı şeklinde iç kanallar orta çizginden kenarlara doğru %1 eğim, çevre kanallar %0,5 eğimle açılır.

5-) Ana kanallar taban genişliği 60 cm üst genişliği 70 cm olacak şekilde drenaj suyu toplama rogarlarına bağlanır.

6-) Açılan kanalların içerişinde 5 cm kalınlığında 1-7mm dişli dere kumu serilerek sıkıştırılır. Kanallara Q 100 mm delikli drenfleks drenaj boruları döşenerek çevre kanalları ile bağlantı yapılır. Boruların üstleri 4 no lu mıcır (30-40mm) ile kanal seviyesine kadar doldurulur.

7-) Kanalları kapatılmış zemine 20 cm yüksekliğinde 3 no lu mıcır (20mm-30mm) proje kotlarına uygun olarak ekskavatör kepçesi ile serilir.

😎 Serilen malzeme çift tandemli silindirle vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna sıkıştırılır. Sahanın bombesinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9-) Serilen mıcırın üzerine 1-2 nolu kırma taş (10mm-20mm) tozsuz mıcır zemin kotları ölçülerek ve orta bombe kontrol edilerek serilip tekrar silindir marifeti ile sıkıştırılır.